Du kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud.

Men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår.