Företag

Ett företags resultat är oftast inte bättre än dess medarbetares motivation.

Hur mår din personal – egentligen? Då menar jag inte bara på arbetet. Det är få människor som klarar av att lämna kvar känslor hemma om man ex. just har förlorat någon man håller kär – oavsett om det är dödsfall eller skilsmässa, har problem med ekonomin eller inte vet vart livet är på väg med mig. Det ena påverkar det andra oavsett om problemen kommer från arbetsplatsen eller hemmet.

Ofta kan problemen yttra sig i omotiverade medarbetare där sjukfrånvaro, negativ stämning, konflikter eller stor omsättning på personal kanske orsakats av att rätt anledning inte lyfts upp till ytan. Säkert känner du igen medarbetaren som är tyst, irriterad, oengagerad eller som sätter alla på plats – inklusive kunderna…men vad är det som har fått dem att välja den attityden? Säkert är att de påverkar övriga kollegor.

Hög sjukfrånvaro kostar pengar och det gör även hög personalomsättning och omotiverad personal. Välmående, frisk och motiverad personal gör motsatsen – den genererar intäkter till företaget och skapar en fantastisk arbetsplats.

De flesta cheferna har medarbetar- och utvecklingssamtal varje år. Känner du att ni båda får ut det bästa av era samtal eller kan de utvecklas ytterligare? Kanske känner du att det är dags att börja ha samtal? Genom samtalen som ni båda är förberedda inför och ser fram emot att ha – stärks relationen, ni motiveras och kommer tillsammans att utveckla företaget.

Tillsammans når ni målen!

Kontakta mig gärna för mera information.