Sorgbearbetning

hjaerta_i_himlen_1_1182878972Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men de är oftast smärtsamma.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, myndigheter), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

  • En känsla av bedövning
  • Humörsvängningar
  • Oregelbunden sömn
  • Reducerad koncentrationsförmåga
  • Förändrade matvanor

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden

Jag är certifierad handledare inom sorgbearbetning via Svenska Institutet för Sorgbearbetning. I mina kurser har du möjlighet att bearbeta din sorg i grupp eller enskilt. Känn dig välkommen att kontakta mig med dina frågor.

Läs mera på www.sorg.se

Logotyp för Svenska Institutet för Sorgbearbetning

Svenska Institutet för Sorgbearbetning